نمایش یک نتیجه

جعبه سشوار

جعبه سشوار معمولا به صورت لمینتی میباشد که ابتدا روی پوستر چاپ شده و به وسیله دستگاه لمینت به سینگل لمینت (چسبیده)می شود و با دستگاه دایکات و قالب مد نظر به فرم دلخواه تیغ میخورد