نمایش یک نتیجه

جعبه پوشاک

جعبه پیراهن با مقوای پشت طوسی و یا مقوای ایندربرد تولید می شود و قالب این جعبه ها معمولا به صورت کلافی می باشد که به صورت درب و زیر جدا می باشد و گرماژ بستگی به درخواست مشتری دارد که کمترین گرماژ برای پشت طوسی 280 گزم و ایندربرد 250 گرم تولید می شود